Cô Nguyễn Thị Diệu Hạnh

Địa chỉ:

112 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

Phone:

+84 123 456 789

  • Chuyên gia về tâm lý tuổi teen dành cho phụ huynh.
  • Chuyên gia về tương tác nhóm, kỹ năng làm việc, quản trị nguồn lực, hội nhập quốc tế, tình cảm gia đình.
  • Sở trường các bài giảng về tình cảm gia đình, tình nguyện xã hội, làm việc nhóm….
  • Cô Diệu Hạnh là một trong 21 nhà lãnh đạo trẻ được tham gia chương trình Phát triển Lãnh đạo của chính phủ Mỹ, là người đã phát triển mô hình tự học Afterschool ở Việt Nam (sau này là chương trình Toàn Diện), và là đồng tác giả của chương trình Học Kì Quân Đội.
  • E.U. Business School
  • ĐH Kinh Tế Tp.HCM