Thầy Nguyễn Thành Nhân

Cố vấn cao cấp về giáo dục – tâm lý cho ATY
Địa chỉ:

112 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

Phone:

+84 123 456 789

  • Cố vấn cao cấp về giáo dục – tâm lý cho A.T.Y. 
  • Chuyên gia hàng đầu về đào tạo – huấn luyện kỹ năng cho: (1) thanh thiếu niên, (2) phụ huynh, và (3) đối tượng cán bộ, quản lý, các công ty, tập đoàn tại Việt Nam.
  • Sở trường các bài giảng về tâm lý phụ huynh, thanh thiếu niên, kỹ năng lãnh đạo, truyền động lực, kỹ năng học tập, tư duy, làm việc, hùng biện, tình cảm gia đình…
  • Thầy là tác giả của bộ chương trình huấn luyện Học Kì Quân Đội mà sau này là Bootcamp, là tác giả của chuỗi chương trình Đào tạo Lãnh đạo trẻ Việt Nam, và là người hỗ trợ phát triển và tư vấn cho rất nhiều tập đoàn như SK-Telecom (Hàn Quốc), Pepsico Việt Nam, Mondelez-Kinh Đô…
  • Chuyên gia về kỹ năng lãnh đạo, tầm nhìn quản lý và phương pháp làm việc chuyên nghiệp.

Harvard Kennedy University