Thầy Lương Dũng Nhân

Chuyên gia về Đào tạo – phát triển toàn diện
Địa chỉ:

112 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

  • Thạc sĩ – Giám Đốc đào tạo – Chuyên gia về Đào tạo – phát triển toàn diện.
  • Chuyên gia về Sáng tạo – Tư duy – Kế hoạch và Quản trị cá nhân và Nhóm.
  • Chuyên gia về kỹ năng học tập, phát triển trí tuệ, tương tác xã hội.
  • Sở trường các bài giảng về  tư duy, trí tuệ, học tập, giao tiếp – làm việc tập thể…
  • Thầy Dũng Nhân là một trong 3 người tạo nên chương trình Đào tạo Lãnh đạo trẻ Việt Nam, đồng tác giả của Học Kì Quân Đội, tác giả của chương trình phát triển IQ-EQ.
  • University of Queensland
  • University of Houston
  • Đại học Sư phạm Tp.HCM
  • Đại học Kiến Trúc Tp.HCM

Các khóa học Thầy Lương Dũng Nhân phụ trách