0909.303.933

Lớp Toàn diện – Afterschool

after school

 

Là một dự án của ATY đã được khởi động từ đầu năm học 2013 – 2014, là một lớp học đặc biệt sau giờ chính khóa được xây dựng theo một mô hình học tập chủ động hiện đang được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới, nhất là Mỹ.

Học viên sẽ được hướng dẫn kế hoạch cho việc tự học bài và làm bài tập cá nhân trong khoảng thời gian nhất định. Nỗi sợ khi phải học những bài thuộc lòng dài thật dài sẽ được xóa tan bằng cách học nắm ý, sơ đồ hóa hay hình ảnh hóa tất cả câu chữ cần nhớ. Những băn khoăn khi lựa chọn cách giải đú