Học kì quân đội

Chương trình được thầy Nguyễn Thành Nhân – Người mang học kì quân đội về Việt Nam và chuyển giao cho 64 tỉnh thành trực tiếp huấn luyện…

daycontuoixanh005

Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008 Năm 2008 Chương trình được thầy Nguyễn Thành Nhân – Người mang học kì quân đội về Việt Nam và chuyển giao cho 64 tỉnh thành trực tiếp huấn luyện…

MỤC ĐÍCH CHƯƠNG TRÌNH

daycontuoixanh007

Rèn luyện tính tự lập

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

thcs-tran-van-on001

Yêu thương gia đình

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Yêu thương gia đình

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Yêu thương gia đình

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Yêu thương gia đình

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.