(028)22433990

Hình chương trình Học kì quân đội Bộ binh sơ cấp

Xin giới thiệu với quý phụ huynh và các chiến sĩ, hình ảnh chương trình Học kì quân đội Bộ Binh Sơ Cấp

o0o

Xem thêm những album khác