(028)22433990

Download Hình Ảnh

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN DÀNH CHO HỌC VIÊN

TỪ 7 – 11 TUỔI

Basic Training Kid (28/05-01/06)

bootcamp-kid-2

Boot Camp Kid 1 (27/05-01/06)

boot camp kid

Boot Camp Kid 2 (03/06-08/06)

3 Bootcamp Kid 3 ngay 4 Luyện tập luôn là điều cần thiết

Kid Extreme (11/06-16/06)

boot camp kid

Boot Camp Strongkid (17/06-22/06)

bootcamp-strongkid-2

Boot Camp Kid 3 (24/06-29/06)

bootcamp-kid-1

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN DÀNH CHO HỌC VIÊN

TỪ 12 – 18 TUỔI

Boot Camp Teen 1 (25/05-31/05)

1 WARM UP CÙNG BOOTCAMP BCTEEN3 NGAY 1

Boot Camp Teen 2 (01/06-07/06)

bootcamp-teen-2

Teen Extreme (09/06-15/06)

bootcamp-extreme-7

Nâng Cao Đà Nẵng (18/06/26/06)

1 NÂNG CAO ĐÀ NẴNG VIDEO CLIP NGÀY 4 NHỮNG ĐÔI CHÂN KHÔNG BAO GIỜ MỎI

Boot Camp Teen 3 (29/06-04/07)

bootcamp-extreme-5

Pre-Teen Leader (06/07-09/07)

teen leader

CHƯƠNG TRÌNH HUẤN LUYỆN VÀ ĐÀO TẠO ĐẶC BIỆT

Phát Triển Động Lực (05/07-09/07)

3 TEEN LEADERs VIDEO CLIP NGÀY 5 - LỜI GÓP Ý LÀ MỘT MÓN QUÀ

Teen Leaders (01/07-28/07)

28 NGÀY, LIỆU CÓ THỂ THAY ĐỔI ĐƯỢC MỘT CON NGƯỜI?