Cô Nguyễn Thị Diệu Hạnh

Địa chỉ:

112 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

Phone:

+84 123 456 789

  • Chuyên gia về tâm lý tuổi teen dành cho phụ huynh.
  • Chuyên gia về tương tác nhóm, kỹ năng làm việc, quản trị nguồn lực, hội nhập quốc tế, tình cảm gia đình.
  • Sở trường các bài giảng về tình cảm gia đình, tình nguyện xã hội, làm việc nhóm….
  • E.U. Business School
  • ĐH Kinh Tế Tp.HCM