Thầy Nguyễn Thành Nhân

Cố vấn cao cấp về giáo dục – tâm lý cho ATY
Địa chỉ:

112 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

Phone:

+84 123 456 789

  • Cố vấn cao cấp về giáo dục – tâm lý cho ATY.
  • Chuyên gia hàng đầu về đào tạo – huấn luyện kỹ năng cho thanh thiếu niên và phụ huynh tại Việt Nam.
  • Sở trường các bài giảng về tâm lý phụ huynh, thanh thiếu niên, kỹ năng học tập, tư duy, làm việc, hùng biện, tình cảm gia đình….
  • Chuyên gia về kỹ năng lãnh đạo, tầm nhìn quản lý và phương pháp làm việc chuyên nghiệp.

Harvard Kennedy University