Thầy Nguyễn Hoàng Sơn

Chuyên gia Huấn luyện - tâm lý thực hành.
Địa chỉ:

112 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

Phone:

(08) 2243 3990

Email:

hoangson@aty.vn

  • Chuyên gia về Huấn luyện – tâm lý thực hành.
  • Chuyên gia về nội lực, tư duy, phát huy năng lực bản thân.
  • Chuyên gia về xây dựng và quản lý nhóm, xử lý các xung đột và tình huống trong nhóm làm việc.
  • Sở trường các bài giảng về khai phá nội lực bản thân, kỹ năng tư duy, tập trung, học tập, làm việc chuyên nghiệp….
  • Columbia Southern University
  • Đại học Khoa học Tự Nhiên Tp.HCM