0909.303.933

Thầy Nguyễn Hoàng Hạ

Địa chỉ:

112 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, quận 1, TP.HCM

Phone:

+84 123 456 789

  • Chuyên gia về Đào Tạo và tâm lý cho lứa tuổi 06 – 11 tuổi.
  • Chuyên gia về vận dụng hình ảnh, màu sắc trong học tập.
  • Sở trường các bài giảng về chăm sóc bản thân, sáng tạo, tổ chức cuộc sống…
  • Đại học Nông Lâm
  • FPT Arena