0909.303.933

Hình chương trình Học kì quân đội thiếu nhi nâng cao

Xin giới thiệu với quý phụ huynh và các chiến sĩ, hình ảnh chương trình Học kì quân đội thiếu nhi nâng cao

o0o

Xem thêm những album khác